Danskt

Krússapotturin (tekstur)

Det forsømte forår - opgaver

Drengen i den stribede pyjamas

1. Titel:

2. Forfatter:

3. Antal sider:

4. Genre:

5. Handlingsforløb:

6. Emne:

7. Budskab:

8. Hvad synes du om bogen? - Begrund tit svar.

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 19)

Hvad er B. og S. plan for dagen?

Hvilken stemning/betydning har det, at det er mørkt/regner?

Hvordan skal det lykkes B. ikke at blive genkendt?

Begge drenge har lyst til at give hinanden et kram - hvorfor gør de det ikke?

Hvordan oplever B. "den anden side"?

Hvad betyder det, da de hører fløjten?

Beskriv øjeblikket, da drengene er inde i lokalet!

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 12)

Hvordan var Shmuels liv inden han kom til Afsides?

Både Shmuels familie og Brunos far bærer armbind? Hvorfor - og hvad er forskellen?

Beskriv Shmuels liv i Afsides!

Hvorfor beslutter Bruno sig for ikke at fortælle om Shmuel?

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 10)

På hvilken måde ligner Bruno og Shmuel hinanden - og på hvilken måde er de forskellige?

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 9)

Hvad synes Bruno om, at han nu skal genoptage skolegangen?

Hvorfor er det så vigtigt, at Bruno kender sin historie? (ifølge hr. Liszt)

Hvorfor er det så vigtigt, at vi mennesker kender vores historie?

"Han rakte hånden frem og rørte lidt ved pladen, og metallet var meget koldt ..." - hvordan kan dette også være et billedsprog?

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 8)

1) Hvordan reagerer farmor på nyheden om at deres søn er forfremmet?

2) Hvordan reagerer farfar på nyheden om at deres søn er forfremmet?

3) s. 83 Farfar siger: " Du vil medvirke til, at dit land genvinder sin stolthed efter al den uret, der har måtte lide" Hvad mener han med det ? (Læs dolkestødsmyten)

 

Dolkestødsmyten

1. verdenskrig varede fra 1914-1918 og endte for Tyskland temmelig dårligt. De blev egentligt ikke besejret, men i slutningen af krigen skete der det, at kejseren flygtede og overlod magten til nogle andre. Disse nye ledere ønskede at få afsluttet krigen inden det endte helt galt, så de indgik en aftale om at afslutte krigen og indrømmede, at de havde en stor del af ansvaret for, at krigen overhovedet var startet. Der var dog mange tyskere, herunder Hitler, der mente, at det var en meget uklog beslutning, og at Tyskland kunne have vundet, hvis ikke de nye ledere havde været så kujonagtige. Dolkestødmyten er ideen om, at den nye ledelse i Tyskland dolkede tyskerne i ryggen ved at overgive sig i stedet for at kæmpe.

Hitler brugte dolkstødmyten til at få en masse tilhængere, både folk der stemte på ham, og de mænd som blev en del af SA – Sturmabteilung (kampenhed), som var nazistpartiets helt egen hær.

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 7)

1) Hvorfor er Bruno bange for at komme til at ligne hr. Roller?

2) Hvorfor opfører Gretel sig som hun gør, da hun snakker med løjtnant Kotler?

3) Hvad mener løjtnant Kotler med, da han siger at sergent Hoffschneider har et bildæk rundt om livet?

4) Beskriv løjtnant Kotler!

5) Beskriv Pavel!

6) "Hvis kommandanten spørger, siger vi bare, at det var mig, der ordnede Brunos sår". Hvorfor siger moren dette?

Danskur stílur

Skriftin: Times New Roman, str. 12

Linjeafstand: 1½

Stílurin skal vera 1½-2 síður.

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 6)

Hvorfor reagerer M. så voldsomt, da B. siger "dumme far"?

Beskriv forholdet mellem B. og M.!

Tror I at M. bryder sig om situationen (at de er flyttet/det nye hjem) Begrund dit svar ved at finde ting, hun siger i teksten.

Hvem er det som skal tage "de store beslutninger" i en familie? - De voksne eller børnene?

 

Drengen i den stribede pyjamas (kap. 5)

- Hvorfor mon B. mor have det så svært ved at flytte?

- Hvorfor er de flyttet til Afsides - har B. far gjort noget forkert?

- "... det er ikke mennesker ..." siger B. far. Hvad mener han med disser ord?

- Hvad er B. fars arb.?

- Hvem er "fyren"?

Drengen i den stribede pyjamas (kap.1)

1. Beskriv Brunos familie

2. Hvad sker der hjemme hos Bruno?

3. Hvorfor skal familien flytte?

4. Hvilken tanker har Bruno om at skulle flytte?

5. Brunos far + arb. ??? - (dine tanker)

Framløga í donskum

1. Vælg en dansk sang

2. Præsenter sangen og sangeren

3. Genre

4. Tema

5. Budskab

6. Din mening

 

Digtanalyse

 
Denne analysemodel er en hjælp til dig, der skal lave en analyse af et digt. Den kan bruges som hjælp til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen. 
Modellen indeholder mange forskellige ting, man kan komme ind på i en digtanalyse. Det er dog vigtigt at sige, at du ikke skal komme ind på alt i din analyse. Derimod skal du udvælge de ting i analysemodellen, du netop kan bruge som inspiration til at analysere det bestemte digt, du sidder med. 


Genre: Hvilken type digt er det tale om 
a. Episk digt: Fortæller en historie/et forløb. 
b. Dramatisk digt: Skildrer oplevelser, tanker, følelser i evt. replikker. 
c. Lyrisk digt: Her er ingen historie, men er bestående af tanker, holdninger, meninger, stemninger og følelser. Oftest fremstår disse digte meget personligt. 
d. Knækprosa: Er faktisk en almindelig skønlitterær tekst, der er “knækket”, så det rent grafisk ligner et digt. 
 
Komposition: Hvordan er digtet bygget op? 
a. Strofer: antal, længde. 
b. Vers (linierne i digtet): antal. 
c. Kronologisk handling? – fortælles det i den rækkefølge som tingene sker? 
d. Flash back? (tilbageblik). 
e. Fortalt tid? (den tid der forløber i digtet) 
f. Refleksion – Gør fortælleren sig nogle overvejelser over et alment problem. 
 Synsvinkel 
Er der tale om: 
Jeg-fortæller (1. person) 
Du-fortæller (2. person) 
Han/Hun fortæller (3. person) 
Indre eller ydre 
  
Miljø: Samme iagttagelser som hos romaner og noveller. 
  
Personkarakteristik: Samme iagttagelser som hos romaner og noveller. 
  
Sprog og stil: 
Stil: højtideligt sprog, gammelt, slang 
Billedsprog: 
Metafor. Ex et landkort af bekymringer 
Sammenligninger. Ex smuk som en rose eller stærk som en okse 
Symboler. Ex due=fred, rød som kærlighed 
Besjæling (når døde ting får menneskelige egenskaber) Ex stenen græd 
Rim 
Enderim 
krydsrim (abab) 
parrim (aabb) 
omsluttende rim (abca) 
Bogstavrim 
De første lyde i de betonede stavelser er ens, som fremkalder en rimvirkning. Ex Hulker og hvæser, Bruser og blæser 
  
Tema 
Hvilke tema/temaer behandler digtet? 
  
Budskab eller hensigt 
– Hvad vil forfatteren sige med digtet? 
 
Perspektivering 
Kan digtet relateres til noget i din omverden generelt? Det kan være noget du har set i tv eller på film, oplevet med familie/venner, læst på nettet/ i avisen. 
  
Din mening 
Hvad er din personlige mening om digtet? Hvad kan vi bruge det til? 

Ude af sit gode skind

 • Genre
 • Handling
 • Tid - begrund dit svar
 • "Ude af sit gode skind" - betydning
 • Beskriv kvinden og manden. 
  •    Modsætninger
  •    Hvorfor man de to ikke kaldes deres egennavne?

Danskur stílur

* Stílurin skal vera 1-2 síður

* Skriftin er Times New Roman, str. 12

* Gloppið millum linjurnar er 1,5

* Stílurin skal latast inn fríggjadagin 5. apríl - møguleiki er at prenta stílin út í skúlanum.

"Mennesker omkring os"

Du skal lave en beskrivelse af personer, der på en eller anden måde påvirker dig og har indflydelse på dit liv. Begynd med de personer, der står dig nærmest.

Hvis ikke du har et foto af dig selv, må du skrive dit navn i cirklen :)

Myten om Kysmet

1. Giv hvert afsnit en overskrift.

2. Find i teksten de tillægsord, der beskriver Kysmet.

3. Hvem er "vi/de"?

4. Fortæl med digne egne ord, hvad teksten handler om.

Danskur stílur

* Næmingarnir fingu evnini fríggjadagin 2.nov.

* Stílurin skal vera 1-2 síður

* Skriftin er Times New Roman, str. 12

* Gloppið millum linjurnar er 1,5

* Stílurin skal latast inn fríggjadagin 16.nov - møguleiki er at prenta stílin út í skúlanum.

Millionær - Rasmus Seebach (tekstur+uppgávur)

"Det var en sommer aften" s. 70 (uppgávur)

1. Genre:

2. Antal strofer og vers:

3. Hvad handler digtet om? (giv et kort referat)

4. Hvad menes der med, "at hun-personen er lidt mindre ung end før"?

5. Hvad betyder det "at have tabt sit hjerte"?

6. Hvilke eksempler på billedsprog beskriver pigens følelser?

7. Hvad er digtets tema?

8. Hvad er digtets budskab?

9. Hvad synes du om digtet? Begrund dit svar.

"Når han er ti" s. 134 (uppgávur)

1. Genre: Knækprosa digt

2. Hvem er digtets han-person?

3. Hvem er de?

4. Fantasi. Drengens fantasi arbejder både om dagen og om natten. Hvad fantaserer han om om dagen - og om natten? Hvorfor tør han ikke sove?

5. Katastrofen. Hvad er drengen bange for, og hvordan reagerer han før katastrofen?

6. Ansvar. Hvad er det for et ansvar, drengen forsøgte at tage på sig inden katastrofen?

7. Hvad er digtets tema?

8. Hvad er digtets budskab?

9. Hvad er et barns pligt, når det er ti år gammelt?

10. Tror du, at børn på Færøerne lever under disse omstændigheder? Begrund dit svar.

"Min første kærlighed" s. 58 (uppgávur)

1. Novellens handling.

2. Personbeskrivelse af:

 • jeg-personen
 • broderen
 • Gunnar

3. Hvilken sammenhæng er der mellem novellens titel og handlingen?

4. Hvad synes du er vigtigst i novellen? (Tema)

5. Hvad synes du om novellen? Begrund dit svar!

Diktat 4. mai 2018

Buster har magiske evner - og han elsker at trylle. Busters far er tryllekunstner og gårdsanger - hans mor står tidligt op og går på arbejde.

Busters lillesøster hedder Ingeborg. Ingeborgs ene ben er seks cm kortere end det andet, og Buster holder meget af hende og beskytter hende. Ingeborg er spejder og skal til fest i præstegården. Buster vil gerne have tryllet til festen, men det har Ingeborgs tropsfører sagt nej til. I stedet skal han arbejde i et skydetelt.

Diktat 13. apríl 2018

Vi gik rundt om husblokken og ned til lysfyret. Bilen holdt på en lille sidevej, og den var langtfra, hvad vi havde forestillet os. Den var gammel og beskidt og kunne dårligt starte. Oscar ville absolut sidde foran, men onkel sagde, at vi skulle forholde os i ro og sidde pænt på bagsædet. Og onsider rullede vi nordpå. 

Jeg tænkte, at folk, der så os nu, måtte tro, at det var vores egen vogn, og at onkel var vores far. 

- Prøv at give den lidt gas, onkel Georg, sagde Oscar, men onkel Georg røg bare den ene cigaret efter den anden, og så stift ligeud. 

Diktat 21. feb '18

Bjarne Reuter er født i 1950 i Brønshøj. Han er uddannet lærer, men har siden 1980 levet som forfatter. Bjarne Reuter debuterede i 1975 med  "Kidnapning" og "Rent guld i posen", og siden har han fået flere børnebogspriser.

Flere af Bjarne Reuters bøger er blevet filmatiseret, bl.a "Kidnipning", "Tre engle og fem løver" og "Busters verden".

Bjarne Reuter har sagt: "Jeg skriver bøger for min egen skyld. Når en historie er så vigtig for mig at få fortalt, er det, fordi den skildrer nogle ting i menneskers liv, som er med til at forandre de menneskers liv. Hver gang man skriver en ny bog, opfinder man sådan set verden på ny. I min barndom i Brønshøj havde jeg selv mulighed for at opfinde verden, og jeg holdt mest at at beskæftige mig selv.

Jeg ved godt, at nogle at mine bøger bliver regnet for at være "sjove bøger", men jeg mener ikke, der er noget, der er sjovt, uden at det også er alvorligt. Det bliver efter min mening meget hurtigt plat, hvis det ikke også rummer en kerne af alvor.

Jeg bruger Buster til at vise, at eventyret er til her og nu. Personen Buster er i alle mennesker. For min skyld kunne han godt være 80 år- eller 30 år.

"Shamran" er en bog efter mit hjerte. Jeg synes, at det er en brav historie" 

Diktat 19. jan. 2018

Da hun havde gået endnu et stykke vej, kom der igen et barn. Det frøs, for det havde ingen trøje. Så trak hun sin af og gav den bort. 

Lidt efter mødte hun igen et barn. Det fik hendes skørt. Til sidst kom den lille pige ind i en stor skov, og natten var allerede på vej. Da kom endnu et barn. Også det frøs og bad om tøj. 

Da tænkte pigen: "Det er mørkt nu, og ingen ser mig, så jeg kan godt undvære min særk". Så trak hun den af og gav også den bort.

Og som hun stod der og slet ingenting ejede, da faldt på én gang stjernen ned fra himlen og blev lutter blanke dalere. Og selv om hun havde givet sin særk væk, så havde hun nu en ny på. Den var vævet af det fineste stof, man kan tænke sig, og i den samlede hun dalerne sammen og var rig, så længe hun levede. 

Diktat d. 17. nov. 2017

Der var en mand, som havde tre sønner. Så skete det en nat, at de alle tre havde en dejlig drøm, og om morgenen sagde den ældste: "Jeg drømte, at jeg var til bryllup og spiste flæskesteg med svesker og syltetøj." Den næste sagde: "Jeg drømte, at jeg fik nyt tøj og sko med sølvspænder". Men den yngste ville ikke fortælle sin drøm, lige meget, hvor hårdt de frittede ham. Faderen skældte ham ud. Men drengen var stædig. Hann ville ingenting sige. 

Diktat 30. august

I Kina ved du jo nok er kejseren en kineser, og alle de han har om sig er kinesere. Det er nu mange år siden, men just derfor er det værd at høre historien, før man glemmer den! Kejserens slot var det prægtigeste i verden, ganske og aldeles af fint porcelæn, så kostbart, men så skørt, så vanskeligt at røre ved, at man måtte ordentlig tage sig i agt. 

Diktat 15. mai

hvor, råbte, glad, blevet, sulten, kaldte, straks, noget, mad, sagde, bord, brød, vin, kød, frem, satte, stykke, rørte, brødet, guld, vinen

diktat 24. apríl

sagde, gamle, noget, klogt, ønske, vidste, rigtig, hvad, skulle, gren, piletræet, grenen, guld, glæde, rundt, rørte, træernes, blade, blomsterne, græsset

Diktat 18. apríl

meget, sagde, gamle, alligevel, opfylde, endnu, ønske, tænke, havde, besetmt, hvad, sikker, rører, bliver, guld

Diktat 14. februar

gammel - besøg - helt - denne - gud - hed - havde - menneske - ville - vise - hvor - galt - meget

Diktat 7. februar

engang - konge - boede - meget - elskede - ting - lavet - guld - sølv - penge - aldrig - bedste - vidste - gæster - vise - rundt - smukke - slot

Svara hesum spurningum til síðurnar 16-22 í Busters verden

 

diktat til 15. november   

tude, lade, øen, sejlede, deres, søster, boede, gav, hver, kappe, sagde, hætten, godt, hvem, klare, selv

diktat til 8. november

meget, vred, hørte, fundet, børnene, morgen, selv, sted, blæste, fløjte, igen, jordhulen, stille, kongen, finde

Diktat til 1. november

drømte - nogen - satte - ild - morgen - sagde - drengene - jordhulen - kongens - mænd - ledte - fandt

Diktat til 3. oktober

 

nogle, drenge, kunne, tænke, hvad, hævne, fordi, havde, slået, deres, ihjel, finde, ingen, fortælle, hvor

Diktat til 6. september

havde, onkel, konge, vidste, ledte, efter, drengene, hvis, fandt, slå, ihjel, ingen, vide, boede

Diktat til 20. september

havde, hverken, bror, brødre, uvenner, vred, ihjel, værelse, hvor, tog, kniv, dræbte

Diktat orð til 30. august 2016

engang, gammel, havde, gård, boede, sammen, drenge, legede, skoven, natten, jordhule, bygget

Diktat til 07.01.16

Der var engang en fattig mand, som boede i et lille hus sammen med sin kone og deres to børn. Pigen hed Grete, og drengen hed Hans. Så døde konen, og manden fik en ny. Men hun kunne ikke lide Hans og Grete. En dag havde de ikke flere penge til at købe mad for, og de måtte gå sultne i seng.

Så sagde konen til manden:"Vi er for mange her i huset. Lad os følge Hans og Grete ud i skoven og gå vores vej. Så må de klare sig selv."

Diktat til den 03.12.15

Små dyr er vi som regel ikke bange for. De kan jo ikke gøre ret meget mod os. Men de fleste mannesker er bange, hvis de kommer for tæt på en bi eller en hveps. Den kan stikke og sprøjte gift ind.

Mange bier lever i en bikube. Den er lavet af mennesker, som holder bier. I én bikube kan der være mange flere bier, end der er mennesker i en hel by. Bier kan aftale, hvem der skal lave hvad. Nogle bygger. Nogle henter honning. Nogle føder nye unger. Nogle passer på bikuben.

Nogle bier og hvepse bygger selv deres bolig.

 

Ord, som I skal læse på til 26.11.15

vi, de, os, på, at, af, det, jeg, sig, mig, dig, også, eller, så, synes, har, godt, helt, som, ikke, den, bliver, hvad, hvem, hvor, hvordan, hvorfor, selv, ud, alle, altid, får, kan, aldrig

Diktat til 19.11.15

Bor du et sted, hvor der er et vandhul eller en sø? Så har du sikkert set en frø eller en tudse. Alle frøer kan hoppe langt og højt. Tudser kan kun kravle langsomt af sted.

Du synes nok ikke rigtigt, at det er et kæledyr. Frøer er ofte våde med slim på. Tudser har vorter, og de lugter ikke særligt godt. Når du rører dem, mærker du, at de er helt kolde. De har ikke varmt blod, som vi mennesker. Deres krop har den temperatur, som naturen nu har.

Diktat til den 12.11.15

Fugle er små og smukke, og de flyver let. Hvad er mon det andet dyr, som du kender, som er mindre, har flere farver og større vinger?

Sommerfuglen starter sit liv som et æg. Ud af dette kommer en larve, der bliver ret stor. På et tidspunkt gemmer larven sig inde i en klump. Den laver selv klumpen, som vi kalder en puppe. Senere bider den hul i puppen. Hvad kommer så ud? Det er ikke en larve. Det er en fin og færdig sommerfugl. Larverne æder af planter omkring dem. Sommerfuglene flyver hen til smukke blomster. Her samler de støv fra blomsterne.

Diktat til den 22.10.15

Lus er nogle ret små dyr. Lus lever aldrig ude i det fri. De er altid på enten mennesker eller dyr. Nogle lus lever mest af hår og hud fra dyr. Andre lus bider hul i huden. Efter det stikker de en snabel ind og suger blod. Man kan tit finde lus på katte og hunde.

Man skal være på vagt, hvis én i en klasse får lus. Lus kan kravle fra det ene barn til det andet. Til sidst kan alle børn i klassen have lus.

Lopper er store og kan hoppe langt. Dem ser man næsten aldrig på mennesker. Men der kan være mange på et kæledyr.

Diktat 01. oktober

Kender du nogen, der hverken har arme eller ben? Det findes. Dette dyr hedder en slange. Det kan alligevel godt komme frem. Det drejer fra side til side. Vi siger, at det bugter sig.

Der findes mange, mange, mange slags slanger. Nogle er ikke længere, end din finger er. Andre kan blive op til ti meter. I Danmark findes der kun to slags slanger.

Når du vokser, så bliver alt større på dig. Din hud bliver også større. Ellers skulle du tage din hud af, ligesom dit tøj. Huden på en slange vokser ikke. Den må hele tiden skifte hud, når den vokser.

Diktat 8. oktober

Kan du fortælle, hvad et kæledyr er? Det kan for eksempel være dyr som disse: kanin, skildpadde, marsvin og en fugl. Synes du, at det også kan være en fisk?

De fleste børn kan godt lide en kanin. Den kan blive helt tam. Den er blød og varm at røre ved og kæle med.

Man kan have en kanin i sin have. Men den må være i et bur. Ellers løber den langt væk. Kaniner skal have meget at spise. De kan spise planter, grønt, gulerødder og andet. De små unger er nøgne og blinde, når de fødes.

Diktat til 24.09.15

En hest har mange kræfter. En hest kan også løbe meget stærkt. I gamle dage skulle man have heste. Ellers kunne man ikke komme nogen vegne.

De fleste heste er meget store dyr. De er smukke, når de løber på en mark. De er kønne, når de rider i en skov. De er flotte når de rider på en bane.

Du har sikkert set en hest i tv. Du har vel også set den på et billede. Var det en tegning eller et foto? Har du også set en hest i naturen? Kender du nogen, der kan ride på en hest?

Dansk diktat til 17.09.15

Har du set en mus? Har du engang set en rotte? Rotten er stor, men den ligner en mus. 

I gamle dage var der mange af disse dyr. De var i husene. Og de var rundt om husene. Mus spiser resten af den mad, de kan finde i et køkken. En rotte kan også lide at spise det, den finder i et wc.

Har du mus i dit køkken? Har du rotter i din gård eller i din have? Hvem kan fange disse dyr? Hvordan kan de mon fange dem?

Dansk diktat til den 10.09.15

Der er mange folk, der har en hund. Du kender nok en hund. Måske kender du flere hunde. De hunde, som du kender, de kender også dig.

Nogle hunde er gode til at passe på. De passer på det hus, hvor de bor. De passer også godt på dem, de kender. Vi siger, at en hund er god til at holde vagt.

En hund synes ikke godt om at være alene. Så føler den, at den er meget ensom. Når man kommer hjem til hunden, bliver den glad. Det kan man se meget nemt. Man kan se det på dens hale.