Danskt

Diktat til 9 mars 

Det var en sommer aften (s. 70) 

1:   Genre: 
2:   Antal strofer (vers) og vers (reglur). 
3:   Hvad handler digtet om? (Giv et kort referat) 
4:   Hvad menes der med, at hun–personen er lidt mindre ung end før? 
5:   Hvad betyder det “at have tabt sit hjerte”? 
6:   Hvilke eksempler på billedsprog beskriver pigens følelser? 
7:   Hvad er digtets tema? 
8:   Hvad er digtets budskab? 
9:   Hvad synes du om digtet? - Begrund dit svar. 

Danskt 25. januar 2023  

Spurningar til "Albyl og Kærlighed"


1. Hvad hedder forfatteren? 
2. Skriv et referat af teksten? 
3. Beskriv menneskerne i byen? 
4. Beskriv forskellen mellem byen og landet? 
5. Hvorfor ville han ikke forlade København? 
6. Hvorfor har han fordomme om Jylland? 
7. Hvordan udvikler forelskelsen sig og hvordan ender den? 
8. Fortæl lidt om forfatteren? 

 

Danskt 30. nov. 2022

Kjærestefolkene

1. Hvem er H.C. Andersen og hvad er han kendt for?

2. Beskriv Toppen og Bolden

3. Hvad ønsker Toppen sig af Bolden?

4. Hvorfor vil Bolden ikke have Toppen?

5. Forklar hvad der sker med Bolden den næste dag

6. "Toppen var ikke ung længere..." Dog ændrede dens udseende sig. Forklar hvordan.

7. Hvem møder Toppen i Skarnfjedringen?

8. Hvad er Boldens reaktion, da "hun" ser Toppen?

9. Hvorfor siger Toppen ikke, hvem han er?

10. Hvordan slutter eventyret?

11. Eventyrets moral:

"Kærligheden, den går over, når kæresten har ligget fem år i en vandrende og sivet, ja men kender hende aldrig igen, når man møder hende i skarnfjerdingen". 

Hvordan skal slutningen forstås?

Danskt 16. nov 2022

Min første kærlighed

1. Genre. Begrund.

2. Hvor gammel er jeg-personen/pigen?

3. Beskriv jeg-personen.

4. Beskriv Gunnar

5. Hvordan bliver jeg-personen og Gunnar kærester?

6. Hvor tit ses de?

7. Hvordan foregår "møderne" mellem Gunnar og jeg-personen?

8. Hvordan påvirker det, at hun har fået en kæreste, hendes rolle i skolen?

9. Hvorfor lyver hun overfor sig selv og vennerne om, hvordan forholdet er?

10. Hvorfor slår Gunnar op med jeg-personen?

11. Hvilken rolle spiller tegneserien "Gøngehøvdingen" i forholdet?

12. Novellens titel er "Min første kærlighed": Tror du dette er ægte kærlighed? Begrund dit svar.

Danskt 20. okt. 2022

Døvens dør - spurningar

1. Hvilken genre er der tale om? Hvorfor?

2. Skriv et referat

3. Forklar forholdet mellem Christoffer og Gert.

4. Hvad er det, som Gert og de andre drenge vil have Christoffer til at gøre?

5. De andre drenge er medløbere. Hvorfor deltager de i mobningen? Hvorfor siger de ikke fra?

6. Beskriv den udvikling, som Christoffer gennemgår i novellen?

7. Hvad er det, der i sidste ende gør Christoffer stærk?

8. Hvad er det, Christoffer viser sig selv og de andre ved at gå ind gennem Døvens dør?

9.  Hvad er novellens tema? Begrund dit svar. 

10. Hvad er novellens budskab? Begrund dit svar.

Danskt 6. okt. 2022

Pigen med den skøre bror

1. Hvilken genre er der tale om? Hvorfor?

2. Lav et resumé 

3. Beskriv Dana

4. Beskriv forholdet mellem Dana og hendes bror, Bill

5. Hvad synes du om børnenes reaktion i skolegården, da de ser Bill?

6. Hvorfor bliver Dana vred på Ian?

7. Hvorfor vil Bill ikke tage sine piller?

8. Hvad tror du kommer til at ske nu?

Diktat 5. oktober 2022

Danskt 28. sep. 2022

Drengen med tyggegummiet

1. Hvilken genre er "Drengen med tyggegummiet"?

2 . Skriv et referat af teksten

3. Beskriv forholdet mellem drengen og morfaren

4. Digt videre på historien. Hvad sker der nu?

Diktat 22. september 2022

Danskt 7. sep. 2022

Myten om Kysmet s. 25 Dansk i syvende


1. Giv hvert afsnit en overskrift
2. Find i teksten de tillægsord, der beskriver Kysmet.
3. Hvem er "vi/de"?
4. Fortæl med dine egne ord, hvad teksten handler om.

Dansk 1. sep. 2022

­­­­Familierne s. 48-49 í Dansk i syvende

1.       Hvad hedder forfatteren?

2.       Hvorfor har en af familierne altid trukket gardinerne for?

3.       Hvad betyder det, at en af familerne er meget, meget pæne?

4.       Hvad betyder det at pisse på?

5.       Hvorfor bliver en familie kaldt aberne?

6.       Hvorfor siger forfatteren: sådan noget lagde man jo mærke til, ikke?

7.       Hvorfor sænkede man stemmen, når man gik forbi den sidste families vindue?

8.       Er der nogen af familierne der minder om din familie? Forklar.

9.       Hvad er Dan Turélls budskab?

10.   Beskriv billedet på side 49

11.   Er der en sammenhæng mellem billedet på side 49 og teksten? Forklar.

 

Dansk 24. august 2022

Menneskeæderen 

1.       Skriv et referat af novellen

2.       Beskriv Karl

3.       Hvorfor bliver han kaldt for menneskeæderen?

4.       Hvilke forklaringer kan der gives på Karl drikkeri? (s. 22)

5.       Hvad menes der med sætningen i slutningen: “ Tiden har forandret byen, men ikke dens mennesker”?

6.       Hvad har betydning for dig, når du skal lære nye mennesker at kende? – udseende, påklædningen, miljøet eller personens måde at tale og være på? Hvad er vigtigst, når man “bedømmer” andre?