Tónleikur

Tónleikur

Valghold 8-9 klasse

Lærer: Søren Pedersen

Formål for faget musik(Valghold)

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af færøsk,dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Indhold

Selve undervisningen i 8-9. klasse i musik vil være bygget op på sådan en måde at de fire vigtige områder indenfor musikundervisningen, nemlig musikudøvelse, musikalsk skaben, musikteori og musikforståelse, vil blive tilgodeset.

Disse fire områder er grundlaget for tilrettelæggelsen, udførelse og evaluering af undervisningen og derved give eleverne mulighed for at:

• Opleve, forstå og blive fortrolige med musik som lyttende, som skabende og som udøvende

• Deltage i et musikalsk fællesskab

• Anskue musik i historisk, kulturelle og samfundsmæssige perspektiver

I musik skal vi opbygge sammenspil på diverse musikinstrumenter til sange og sanglege, lege og eksperimentere med musikalske elementer som tempo, dynamik, takt, puls og rytme.

Målet er at give eleverne indsigt i musikverdens forskellige medier, og udtryksformer, via dramatisering, fortælling og samtale om sammenhængen mellem musikken og den valgte udtryksform, og lære dem, at deltage i musikalsk fællesskab.

Give eleverne forståelse for at der er forskellige musikgenrer, at kunne genkende klangen af de mest almindelige musikinstrumenter, og for at forstå at musik bruges i mange sammenhænge.

Give eleverne mulighed for at udforske de forskellige instrumenter i primært en rytmegruppe, som derved giver grobund for fremførelse af et eller flere musiknumre til Forårskoncert.